heuchera

16 Results

Information Only

Heuchera 'Electric Lime'

Heuchera
'Electric Lime'

Price: $12.95

Discontinued

Information Only

Heuchera 'Lime Marmalade'

Heuchera
'Lime Marmalade'

Price: $11.95

Discontinued

Information Only

Heuchera 'Lime RIckey'

Heuchera
'Lime RIckey'

Price: $12.95

Discontinued

Information Only

Heuchera micrantha

Heuchera micrantha
"Alum Root"

Price: $10.95

Discontinued

Information Only

Heuchera micrantha 'Palace Purple'

Heuchera micrantha
'Palace Purple'

Price: $10.95

Discontinued

Information Only

Heuchera 'Paprika'

Heuchera
'Paprika'

Price: $12.95

Discontinued

Information Only

Heuchera pulchella

Heuchera pulchella

Price: $11.95

Discontinued

Information Only

Heuchera sanguinea 'Coral Petite'

Heuchera sanguinea
'Coral Petite'

Price: $10.95

Discontinued

Information Only

Heuchera sanguinea 'Sioux Falls'

Heuchera sanguinea
'Sioux Falls'

Price: $10.95

Discontinued

Information Only

Heuchera sanguinea 'White Cloud'

Heuchera sanguinea
'White Cloud'

Price: $10.95

Discontinued